Spring naar hoofd-inhoud

Wij zíjn er voor uw kind.

We bieden een veilige omgeving waarin uw kind zichzelf kan zijn
Zodat hij/zij kan groeien en met plezier de toekomst tegemoet gaat.

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!