Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op deze website.

SKO Hulst is per 1 augustus 2021 onderdeel van Elevantio.
We werken hard aan een nieuwe website.

Zodra deze volledig operationeel is zal de oude website verdwijnen.

Wij zíjn er voor uw kind.

We bieden een veilige omgeving waarin uw kind zichzelf kan zijn
Zodat hij/zij kan groeien en met plezier de toekomst tegemoet gaat.

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!